Tekeller Hakikaten ABD Ekonomisinin Büyüyen Bir Özelliği mi?


Yönetici Özeti

  • Biden Yönetimi, antitröst yasa ve yönetmeliklerine karşı daha sert bir yaklaşım izlediğinin sinyallerini verdi.[1] Başkanın “Amerikan Ekonomisinde Rekabetin Teşviki” temalı Yürütme Emri vesilesiyle[2] ve Lina Khan’ı Federal Tecim Komisyonu başkanı olarak ataması.
  • Hemen hemen yeni gösterilen veriler 2017 Iktisat Sayımı ABD ekonomisinde oligopollerin ve tekellerin baskın piyasa yapısı olduğuna dair neredeyse hiçbir kanıt göstermez; bir çok sanayi, düşük konsantrasyonlu, yüksek rekabet ortamında etkinlik göstermektedir.
  • Raporun verilerine dayanarak, bu emek verme, 2002 ve 2017 yılları aralığında düşük, orta ve yüksek konsantrasyon seviyelerine haiz sektörlerin dağılımının büyük seviyede durağan(durgun) kaldığını ortaya koyuyor.
  • Verileri kullanarak, emek verme bununla beraber tüm sektörlerde toplam averaj yoğunlaşma oranının – en büyük dört şirket tarafınca meydana getirilen satışların payının – 2002’den 2012’ye kadar yalnız 0,2 yüzde puanı arttığını; 2012 ve 2017 içinde bu oran değişmedi.
  • NERA Economic Consulting’in ABD Tecim Odası ile ortaklaşa yapmış olduğu iki yeni emek verme[3] ve Data Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı[4] piyasaların daha çok yoğunlaşmadığına dair benzer bir sonuca varmak.

Tanıtım

Politikacıların, politikacıların ve hatta antitröst uygulama kurumlarının başkanlarının, piyasa yoğunlaşmasının arttığı ve birkaç büyük şirket içinde artan piyasa gücünün tüketiciler ve daha minik rakipler Netice olarak, antitröst yaptırımının genişletilmesi ve hatta birleşme kılavuz kurallarının tekrardan yazılması için meydana getirilen çağrılar daha da terfi etti. Benzer biçimde CNBC Haberde, Federal Tecim Komisyonu ve Hakkaniyet Bakanlığı Antitröst Kısmı “’birleşmelerle ilgili rekabet yasalarının uygulanmasını modernize etmek’ mevzusunda kamuoyunun yorumunu aradıklarını” duyurdular. “Bilhassa, daha önceki kılavuzların, rekabetin mühim taraflarını ‘nerede ‘noksan vurgulayabileceği yada dikkatsizlik edebileceğini’ öğrenmekle ilgileniyor. [The agencies] işgücü piyasası etkilerini ve inovasyon ve kalite şeklinde fiyatlara bağlı olmayan rekabet unsurlarını bu tür yönlere örnek olarak sıralayın.”[5]

Piyasalar hakkaten daha mı yoğunlaştı? ABD Sayım Bürosu’ndan yeni gösterilen verilere dayanarak 2017 Iktisat Sayımı[6] (Aralık 2021’de gösterildi), bu emek verme, aslına bakarsak, düşük, orta ve yüksek konsantrasyon seviyelerine haiz endüstrilerin dağılımının 2002 ile 2017 içinde büyük seviyede değişmediğini ve bir çok endüstrinin düşük konsantrasyon ortamında etkinlik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Pazar Yoğunlaşma Düzeyleri

Konsantrasyonu ölçmek için bu emek verme, bir sektördeki en büyük dört firmanın (CR4) satışlarının payına odaklanır ve Şimal ABD Sanayi Sınıflandırma Sistemini (NAICS) kullanan endüstrileri tanımlar. 2 basamaklı bir NAICS kodundan (genel bir sektör, mesela 22 – Kamu Hizmetleri) 6 basamaklı bir koda (belirli bir sanayi, mesela 221115 – Rüzgar Elektrik Enerjisi Üretimi) kadar değişen özgünlük dereceleri vardır.

Ana bulgu Biçim 1’de gösterilmektedir. Birkaç yüzde puanı alan yada veren piyasa yoğunlaşma seviyesinin 2002 ile 2017 içinde büyük seviyede değişmediğini göstermektedir. 2002’de 88 sanayi (tüm 6 basamaklı NAICS endüstrilerinin yüzde 9’u) ), yüzde 70 yada daha yüksek bir CR4 ile yüksek oranda konsantre olarak sınıflandırıldı.[7] 2017’ye süratli bir halde ilerleyin ve yüksek oranda konsantre endüstrilerin oranı yüzde 8 ile birazcık daha düşüktü.

2002 senesinde tüm 6 basamaklı NAICS endüstrileri için averaj CR4 yüzde 35,0 idi. Bu düzey, hem 2012 hem de 2017’de yüzde 35,2’ye düşmeden ilkin 2007’de yüzde 36,8’e terfi etti.

6 basamaklı NAICS kodlarını hem 2002 hem de 2017 verileriyle karşılaştırdığımızda, CR4’teki averaj değişim yüzde 2,3 oldu. Firmaların yüzde otuz sekizi CR4’te bir düşüş görürken, yalnız yüzde 19’u 10 puan yada daha çok bir artış görmüş oldu.

Hem 2012 hem de 2017 için verileri olan endüstriler için, neredeyse yarısında CR4’te bir düşüş görüldü, bu da en büyük dört şirket içinde daha düşük satış oranı anlamına geliyor. CR4’teki averaj değişim 0,4 yüzde puanı artış olurken, medyan değişim 0,2 yüzde puanı arttı. Yoğunlaşma oranlarında artış görülen sektörlerden yalnız yüzde 13’ü minimum 10 puan arttı.

Düşük, orta ve yüksek konsantrasyon seviyeleri arasındaki dağılımın kararlılığı ve CR4’ün yüzde 10’dan fazla artmasıyla beraber numunenin minik oranı, endüstrilerin vakit içinde daha konsantre hale geldiğini iddia etmeyi zorlaştırıyor.

Biçim 1

Sektörlere Gore Pazar Yoğunlaşma Düzeyleri

Detaylı endüstrilerde geniş ortalamaların kullanılması konsantrasyonun artmasını maskeleyebilir mi? Bunu denetlemek için, bu emek verme, vakit içinde her bir endüstrinin analizinin, piyasaların daha konsantre hale geldiği teorisini desteklemediğini de göstermektedir. Aşağıdaki grafik dizisi, her bir genel sanayi (örn. Data sektörü) için konsantrasyon düzeyine gore 6 basamaklı NAICS kodunun payını göstermektedir. Düşük, orta ve yüksek konsantrasyon seviyelerinin oranı, 15 senelik süre süresince nispeten tutarlı kaldı.

Konaklama ve Yemek Hizmetleri Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

İdari ve Destek ile Atık Yönetimi ve İyileştirme Hizmetleri Sektörü: 6 Haneli NAICS Kodlarının CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre Payı

Sanat, Eğlence ve Rekreasyon Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Eğitim Hizmetleri Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Finans ve Sigorta Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Sağlık ve Sosyal Yardım Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Bilgi Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Diğer Hizmetler (Kamu Yönetimi Hariç) Sektörü: 6 Haneli NAICS Kodlarının CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre Payı

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Gayrimenkul ve Kiralama ve Kiralama Sektörü: 6 Haneli NAICS Kodlarının CR4 Yoğunlaşma Düzeyine Göre Payı

Perakende Ticaret Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Taşıma ve Depolama Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Kamu Hizmetleri Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Toptan Ticaret Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

İmalat Sektörü: CR4 Konsantrasyon Düzeyine Göre 6 Haneli NAICS Kodlarının Payı

Çözüm

Endüstrilerin daha yoğun hale geldiğine ve denetim edilmezse en büyük firmaların bir düzeyde tekel gücü uygulayacağına dair kapsayıcı iddiayı destekleyecek kanıt eksikliği var. Aslen, verilerden ekonomik nüfus sayımı averaj yoğunlaşma oranlarının 15 senelik süre süresince büyük seviyede değişmediğini ve yüksek düzeyde yoğunlaşmış firmaların payının sessiz kaldığını göstermektedir.

Bir “piyasa” tanımı kuşkusuz akıcı ve NAICS tanımları tarafınca muhteşem bir halde yakalanması pek mümkün olmasa da, bu veriler rekabetçi pazarların (düşük konsantrasyon) bir çok sanayi için baskın görünüm bulunduğunu göstermektedir.

Ek: Veriler Hakkında Data ekonomik nüfus sayımı

bu ekonomik nüfus sayımıABD Sayım Bürosu tarafınca her beş yılda bir gösterilen , ekonomiyi anlamaya destek olmak için kapsamlı bir istatistikler seti sağlar. Bu yayına, her bir sektördeki en büyük dört, sekiz, 20 ve 50 şirket için sektör satışlarının payını ölçen veriler dahildir. Bu paylar, konsantrasyon oranları olarak bilinir (CR4, CR8, CR20 ve CR50 olarak gösterilir).

Endüstriler, Şimal ABD Sanayi Sınıflandırma Sistemi (NAICS) kullanılarak kategorilere ayrılmıştır. NAICS, işletmeleri birincil iş faaliyetlerine gore gruplandırır, bu tarz şeyleri çeşitli detay seviyelerinde toplar ve onlara sayısal bir kod atar. 2 basamaklı bir NAICS kodu genel sektördür (mesela, 22 – Kamu Hizmetleri), 6 basamaklı bir kod ise bir sektöre özgüdür (mesela, 221115 – Rüzgar Elektrik Enerjisi Üretimi).

Bu veri seti, endüstriler içinde pazar yoğunlaşmasını çözümleme etmek için ideal şeklinde görünse de, dikkate alınması ihtiyaç duyulan eksiklikler var.

gelen CR verileri ekonomik nüfus sayımı bireysel işletmeler hakkında bilgilerin gizli saklı tutulmasını sağlamak için ulusal düzeyde ölçülür. Bununla beraber, satışlarla ilgili coğrafi bilgilerin bir pazar yoğunlaşma analizinde yararlı olacağını düşlemek kolaydır. Mesela, ulusal düzeyde, sıhhat hizmetleri ve toplumsal yardım hizmetleri, 6 basamaklı NAICS düzeyinde CR4 metodolojisini kullanarak düşük pazar yoğunluğuna haizdir. Sadece yalnız bir hastanenin bulunmuş olduğu kırsal bir bölge oldukça yoğun bir pazara haizdir. Bu hastane adına her türlü rekabete aykırı davranış, neredeyse kesinlikle daha düşük tüketici refahı seviyelerine yol açacaktır.

Unutulmaması ihtiyaç duyulan bir öteki nokta ise, ekonomik nüfus sayımı Yurtiçi satışları ölçer. İthalat hariçtir. Bir yoğunlaşma oranı yüksek görünse de, ithalat belirli bir sanayi için ana rekabet deposu olabilir, sadece yoğunlaşma oranları hesaplanırken dikkate alınmaz.

Veri setindeki ek bir eksiklik, NAICS kodlarının her beş yılda bir güncellenmesidir. Bazı sanayi sınıflandırmaları tutarlı kalırken, ötekiler (bilhassa imalat sektöründe) değişmiştir. NAICS kodlarındaki bu değişimler, birden oldukça sanayi kodunun tek bir kodda birleştirilmesi, bir NAICS kodunun parça(lar)ının başka bir NAICS koduna/kodlarına tekrardan dağıtılması yada bazı durumlarda bu ikisinin bir kombinasyonu şeklinde olabilir. . Bu, tek tek 6 basamaklı NAICS kodlarının vakit içinde izlenmesini zorlaştırır. NAICS kodlarında meydana getirilen bir değişikliğin iyi bir örneği, 2007 ve 2012 yılları aralığında Hizmet Sektöründedir. 2012 senesinde, 2007’de 6 haneli NAICS kodu 221119 – “Öteki Elektrik Enerjisi Üretimi” güneş, rüzgarı yakalamak için beş değişik NAICS koduna ayrıldı. , jeotermal, biyokütle ve öteki elektrik enerjisi üretimi ayrı ayrı.

Yukarıdaki çözümleme, en büyük dört firmanın 6 basamaklı NAICS düzeyindeki konsantrasyon düzeyini kullanır ve NAICS kodlarını vakit içinde tutarlı olacak şekilde tekrardan gruplandırmaya çalışmaz.

Sekiz, 20 yada 50 yerine en büyük dört firmayı çözümleme etmeyi seçmek, belirli bir endüstride oligopol yada hatta tekel gücü olup olmadığı sorusunu daha iyi yanıtlamaya destek verir. Ağı genişletmek, bu suali yanıtlamayı zorlaştırıyor.

6 haneli NAICS kodlarının kullanılması, bir endüstrinin en iyi, en spesifik ölçüsünü sağlar. Daha azca spesifik 4 basamaklı bir NAICS kodu kullanarak pazar payını çözümleme etmeye çalışmak, değişik son pazarlara hizmet veren firmaları gruplandırma riskini taşır. Kamu Hizmetleri sektörünü örnek olarak kullanmak gerekirse, NAICS kodu 2211 – “Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” oldukça geniş bir kategoridir. NAICS kodu 22115 – “Rüzgar Elektrik Enerjisi Üretimi” ve 221121 – “Elektrikli Toplu Güç İletimi ve Kontrolü”, ilgili ve aynı 4 haneli NAICS kodu kapsamına girerken, değişik pazarlara hizmet eder.

[1] https://www.politico.com/news/2021/07/01/ftc-lina-khan-antitröst-koltuk-497764

[2] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/

[3] https://www.uschamber.com/assets/documents/Final-Industrial-Concentration-Paper.pdf

[4] https://itif.org/publications/2021/06/07/no-monopoly-has-not-grown

[5] https://www.cnbc.com/2022/01/18/ftc-doj-seek-to-rewrite-merger-guidelines.html

[6] https://www.census.gov/programs-surveys/ekonomik-census/data/tables.html

[7] https://help.ibisworld.com/s/article/glossary

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket