UPSC Essentials: Günde bir kelime – Tarımsal Ormancılık


UPSC-CSE müfredatının statik bölümünden temel kavramlar, terimler ve olgular

Kelime: Tarımsal Ormancılık
Mevzular: Coğrafya ve Ekoloji

tarımsal ormancılık nedir?

Tarımsal ormancılık, tarımsal sistemlerde ekin ve hayvancılıkla beraber ağaç ve çalıların yetiştirilmesi ve kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Konvansiyonel tarımla mümkün olandan daha çok ekolojik olarak çeşitli ve toplumsal olarak üretken bir çıktı elde etmeyi amaçlar. Tarımsal ormancılık, bileşenleri içinde pozitif yönde etkileşimler arar ve ‘toplumsal ormancılık’ olarak da bilinir. Basitçe söylemek gerekirse, aynı arazi üstünde yada yakın ilişki içinde, atık yamalar da dahil olmak suretiyle tüm arazilerin iyi kullanılması için ağaçların ve tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini ihtiva eder. Mahalli halkın kültürel kalıplarıyla uyumlu ve birçok faydası olan ziraat uygulamalarını uygular.

Tarih bizlere tarımsal ormancılık hakkında ne söylüyor?

Çağdaş tarımsal ormancılık terimi 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Sadece tarih bizlere, Roma döneminde tarımsal sistemlerde odunsu uzun ömürlü bitkilerin kullanıldığını söylüyor. Dolayısıyla ağaçları ekinler ve hayvanlarla bütünleştirmenin dünyada uzun süredir devam eden bir anane olduğu söylenebilir.

Tarımsal ormancılığın yararları nedir?

Tarımsal ormancılık, birçok entegre arazi yönetimi biçimini uygulamanın ergonomik ve düşük maliyetli bir yoludur. Bu yüzden, arazi üstündeki insan tesirini azaltmayı amaçlamaktadır. Daha da önemlisi, yeşil bir ekonomiye katkıda bulunur. Bilhassa ufak ölçekli üreticiler için uzun vadeli, sürdürülebilir ve yenilenebilir orman yönetimini teşvik eder.

Tarımsal ormancılık, değişik ekosistemlerde ve kültürlerde tarla, çiftlikler, su havzaları vb. benzer biçimde çeşitli peyzajlara uygulanır. Gelişmiş sıhhat ve beslenme, artan ekonomik gelişme ve güçlendirilmiş çevresel dayanıklılık ve ekosistem sürdürülebilirliği kanalıyla geçim kaynaklarını iyileştirme potansiyeline haizdir. Tarımsal ormancılık sistemleri, uzun vadeli karbon tutma, toprak zenginleştirme, toprak neminin korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi, ekilebilir arazilerin rüzgar ve su erozyonundan korunması vb. için mühim oldukları için de faydalıdır.

Tarımsal ormancılığın yararlarından biri, ağaçlar ve çalılar ile mahsuller ve çiftlik hayvanları arasındaki etkileşimlerden kaynaklanmasıdır. Bu süreçte, karşılıklılık ve kommensalizm benzer biçimde pozitif yönde etkileşimleri optimize eder. Ekinler ve çiftlik hayvanları üstündeki avlanmayı ve tür içi ve türler arasındaki rekabeti en aza indirir. Pozitif etkileşimler, bitkiler ve hayvanlar üstündeki stresi azaltabilir, verimi artırabilir, toprağı tutabilir ve suyu tutabilir. Mesela, belirli mahsul ağaçlarının altındaki nemli gölgeli mikro iklim, zerdeçal yada ananas benzer biçimde gölgeye dayanıklı mahsuller için faydalıdır.

Tarımsal ormancılık, çiftçinin topraklarından yiyecek, yem, yakıt, meyve ve kereste almasını sağlar. Toprak maksimum üretime uygun hale gelir ve kırsal kitlelere istihdam sağlar.

Hindistan’da, Hindistan Tarımsal Araştırma ve Orman Departmanı Konseyi, tarımsal ormancılık araştırmalarını ortaklaşa yürütmektedir. Uygun arazi yönetimi sistemleri geliştirmeye çalışır. Silvikültürün bahçecilik, ziraat ve hayvancılıkla bütünleştirilmesini amaçlamaktadır.

Üstünde düşünülmesi ihtiyaç duyulan nokta: Tarımsal ormancılığın negatif tesirleri neler olabilir? Hindistan Hükümetinin tarımsal ormancılığı teşvik etme çabaları nedir?

Aramanız ihtiyaç duyulan terimler: karşılıklılık, komensalizm, silvikültür, bahçecilik

(Kaynak:britannica.com, vikaspedia.in)

Comments are closed.