Yeni Teknoloji İşe Alım Verileri Değişen teknolojinin Iktisat ve İstihdam Üstündeki Geniş Tesirini Gösteriyor, CompTIA Analizi Açıklıyor


Teknik pozisyonlar için iş ilanlarıyla ölçülen işveren işe alım faaliyeti, ay için toplam 623.627 ve bugüne dek ortalama 2,2 milyon oldu. Bu, bundan önceki senenin aynı dönemine nazaran %52’lik bir artışı temsil ediyor.

“Veriler, teknoloji işgücünün geniş tabanlı doğasına hitap ediyor” dedi. Tim Herbert, CompTIA’da baş araştırma görevlisi. “Ek olarak istihdamı etkileyen birçok faktöre ve işe alımları kolaylaştıran sektörlerin yada şirketlerin istihdamı artıran sektörler yada firmalar tarafınca dengelenebileceği durumlara da değiniyor.”

Ekonomideki teknoloji meslekleri, Mayıs ayında mütevazı 2.000 pozisyon arttı. Teknik meslekler için işsizlik oranı, genel ulusal işsizlik oranı olan %3,6’ya kıyasla %2,1’e terfi etti.

Yazılım geliştiriciler ve mühendisler için pozisyonlar (204.084), Mayıs ayında tüm işveren teknolojisi iş ilanlarının ortalama üçte birini oluşturdu ve Nisan ayına nazaran 77.000’den fazla artış gösterdi. BT proje yöneticileri, BT destek uzmanları, sistem mühendisleri ve mimarlar ile ağ mühendisleri ve mimarlar için işe alım faaliyetlerinde de artışlar bildirildi. Tüm ilanların üçte biri, gelişen teknolojilerdeki pozisyonlar yada gelişen teknoloji becerileri gerektiren işler içindi.

Ustalaşmış, bilimsel ve teknik hizmetler, finans ve sigorta, imalat, informasyon, perakende tecim, sıhhat ve toplumsal yardım, kamu yönetimi ve eğitim hizmetleri dahil olmak suretiyle çeşitli sektörlerde işveren işe alma niyeti güçlüydü. Teknolojik kabiliyet arayışı da coğrafyalara yayılmış durumda. Dört metro alanı (New York City, Dallas, Los Angeles ve Washington) 31.000 pozisyonu aşan kayıtlı teknik iş ilanları toplamı.

BT hizmetleri ve hususi yazılım geliştirme kategorisindeki işe alımlar (+13.100 yeni pozisyon), May’in teknoloji sektöründeki istihdam artışına öncülük etti. Veri işleme, barındırma ve ilgili hizmetler, bilgisayar ve elektronik ürünleri imalatı ve arama motorları dahil öteki informasyon hizmetleri de pozitif bölgedeyken, telekomünikasyondaki işler azaldı.

“CompTIA Tech Jobs Raporu” şu adreste mevcuttur: https://www.comptia.org/content/tech-jobs-report. Daha çok çözümleme ve görüş açısı için adresindeki CompTIA Tech Job Report video serisini ziyaret edin. https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqIJd7KnBU_nZd2oXEwa0I5X7Vt124eM.

CompTIA hakkında

Informasyon İşlem Teknolojileri Endüstrisi Derneği (CompTIA), dünyanın önde gelen seslerinden ve savunucularından biridir. 5 trilyon dolar küresel informasyon teknolojisi ekosistemi; ve dünya ekonomisine güç veren teknolojiyi tasarlayan, tatbik eden, yöneten ve korumuş olan tahmini 75 milyon sanayi ve teknoloji uzmanı. Eğitim, öğretim, sertifikalar, savunuculuk, hayırseverlik ve pazar araştırması kanalıyla CompTIA, teknoloji endüstrisinin ve işgücünün potansiyelini ortaya çıkarmak için bir merkezdir. https://www.comptia.org/

Medya bağlantısı
Steven Ostrowski
CompTIA
[email protected]
+1 630-678-8468


1 ABD Emek verme İstatistikleri Bürosu’ndan alınan istihdam verileri ve EMSI Burning Glass’tan alınan iş ilanı verileri geriye dönük revizyonlara doğal olarak olabilir.

KAYNAK CompTIA

Comments are closed.