Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) bilim insanları, doktorlarda görülen tükenmişlik sendromuna nefes, yoga ve meditasyon yoluyla iyileştirici çözümler sunan klinik bir çalışma gerçekleştirdi – SAĞLIK

Norveç'teki Oslo Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, mutlu hastalar ve sağlıklı bir toplum için mutlu doktorların önemi vurgulanıyor ve doktor tükenmişlik sendromunun hasta bakımı üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. (DEU), doktorlarda görülen tükenmişlik sendromunun nefes, yoga ve yogadan kaynaklandığını belirleyerek meditasyon yoluyla şifa çözümleri sunan klinik bir çalışma gerçekleştirdi. Norveç'teki Oslo Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma, mutlu hastalar ve sağlıklı bir toplum için mutlu doktorların önemine dikkat çekerken, doktor tükenmişlik sendromunun hasta bakımı üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırma Grubu Lideri Doç. Duygu Sağ'ın çalışma koordinatörlerinden biri olduğu projenin adı “Doktorlarda Tükenmişlik Sendromu için Sudarshan Kriya Yoga Nefes ve Meditasyon Programı: Randomize Klinik Araştırma”.
Araştırmayı değerlendiren Doç. Sağ, şunları söyledi: “Bu doğrultuda ilk heyecan verici klinik çalışmamızın sonuçlarını dünyaya duyurmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kısaca SKY dediğimiz nefes ve meditasyon yöntemimizin doktorların stres düzeyini azalttığını ve sağlık durumlarını artırdığını kanıtladık. “Sağlık sektöründe devrim yaratabilecek bu yöntemle, zor şartlarda çalışmak zorunda kalan doktorlarımızın tükenmişlik sendromuna çözüm sunuyoruz” dedi. AMERİKAN TIP BİRLİĞİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Çalışmaya ilişkin makalenin Amerikan Tabipler Birliği'nin saygın dergisi JAMA Network Open'da yayınlandığını belirten Sağ, şöyle konuştu: “Norveç Oslo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu ve benim başyazarı, doktora öğrencim Aslı Korkmaz'ın ise ilk yazarı olduğumuz makalemiz Amerikan Tabipler Birliği'nin de ilgisini çekti ve JAMA Network Open'da yayımlandı. Bu gelişme bizi de sevindirdi. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak için hekim tükenmişliğini ele almanın önemini giderek daha fazla kabul ediyor. Maliyetleri azaltmak ve sağlık sistemlerini daha da iyileştirmek için tükenmişliği gidermeye yönelik önleyici tedbirlere ve müdahalelere acilen ihtiyaç vardır. Önceki çalışmalar hekim tükenmişliğini azaltmak için hem kurumsal hem de bireysel önlemlerin gerekli olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada ikincisine odaklandık ve Sudarshan Kriya Yoga (SKY) adı verilen nefes ve meditasyona dayalı bir programın doktorlar üzerindeki potansiyel etkinliğini değerlendirmek için randomize, kontrollü bir çalışma yürüttük. “SKY, 90 dakikalık üç oturumda öğrenilebilen çevrimiçi bir programdır” diye açıkladı. STRES, KAYGI VE DEPRESYONDA AZALMALAR GÖZLENDİ
Araştırmada 129 doktorun eşit süreli Sudarshan Kriya Yoga nefes veya psikolojik stres yönetimi kurslarına rastgele atandığını, programların ardından her iki gruba da sekiz hafta boyunca haftalık birer saatlik takip seanslarının uygulandığını söyleyen Doç. Sağ, şunları söyledi: “Katılımcılar çalışmanın başında, eğitimin hemen sonrasında ve 8 haftalık sürenin sonunda değerlendirildi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, SCI grubundaki katılımcıların stres, kaygı, depresyon ve uykusuzluk düzeyleri önemli ölçüde azaldı. SCI grubundaki kişiler de iş tatmininde önemli bir artış gözlemledi. “Ayrıca bu bireylerde iş yorgunluğunda, kişilerarası kopuklukta ve tükenmişlikte de ciddi bir azalma görüldü” dedi.
Sağ, açıklamalarına devam ederek şunları söyledi: “Kısa bir müdahalenin ruh sağlığına bu kadar net ve olumlu etki sağlaması çok umut verici. Gelecekte bu etkilerin altında yatan fizyolojik ve psikolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Verilerimiz SCI'nin önleyici bir tedbir olarak değerlendirilebileceğini veya doktorlarda stres ve tükenmişliği azaltmak için kullanılabileceğini göstermektedir. Pratik ve uygun maliyetli bir program olan SCI, diğer sağlık çalışanlarında da stres ve tükenmişliğin azaltılması için uygun bir yöntem olabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve belirlediğimiz alanlarda çalışmanın kapsamını genişleteceğiz” dedi. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir